V7荷塘月色

别名:荷塘嘉苑 V7荷塘月色

微信扫码,浏览更便捷

价格

28000元/㎡

开盘
2019-02-11
交房
2017年6月30日入住
户型
全部户型
地址
[ 房山 - 其他 ] 白云路 查看地图

400 603 2266 91520

安全通话隐藏真实号码,致电售楼处了解更多信息

置业顾问

为您提供以下服务:区域导购 政策解读 户型解析
        

开盘交房

 • 2016年8月27日加推
 • 2019-02-11 2019年2月11日推出新产品
 • 2017年6月30日入住
 • 2019-01-09
        
 • 户型图
  观荷别墅户型 4室2厅3卫
  主推在售
  建筑面积:约155.00m²
 • 户型图
  依荷别墅户型 4室2厅2卫
  主推在售
  建筑面积:约168.00m²
 • 户型图
  夕月别墅户型 3室2厅3卫
  主推在售
  建筑面积:约152.00m²
 • 户型图
  映荷别墅户型 4室2厅3卫
  主推在售
  建筑面积:约203.00m²
 • 户型图
  镜月别墅户型 3室2厅3卫
  主推在售
  建筑面积:约153.00m²

沙盘图

+
-
  待售
  售罄
1-10#
V7荷塘月色 - 1-10#
 • 开盘时间: 2016-08-27
  交房时间: 2017-06-30
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-1#
V7荷塘月色 - 2-1#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-30#
V7荷塘月色 - 1-30#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-29#
V7荷塘月色 - 1-29#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-28#
V7荷塘月色 - 1-28#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-27#
V7荷塘月色 - 1-27#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-26#
V7荷塘月色 - 1-26#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-25#
V7荷塘月色 - 1-25#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-24#
V7荷塘月色 - 1-24#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-23#
V7荷塘月色 - 1-23#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-22#
V7荷塘月色 - 1-22#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-21#
V7荷塘月色 - 1-21#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-20#
V7荷塘月色 - 1-20#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-19#
V7荷塘月色 - 1-19#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-18#
V7荷塘月色 - 1-18#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-17#
V7荷塘月色 - 1-17#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-16#
V7荷塘月色 - 1-16#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-15#
V7荷塘月色 - 1-15#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-14#
V7荷塘月色 - 1-14#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-13#
V7荷塘月色 - 1-13#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-12#
V7荷塘月色 - 1-12#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-11#
V7荷塘月色 - 1-11#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-9#
V7荷塘月色 - 1-9#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-8#
V7荷塘月色 - 1-8#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-7#
V7荷塘月色 - 1-7#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-5#
V7荷塘月色 - 1-5#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-1#
V7荷塘月色 - 1-1#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-4#
V7荷塘月色 - 1-4#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-3#
V7荷塘月色 - 1-3#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
1-2#
V7荷塘月色 - 1-2#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-14#
V7荷塘月色 - 2-14#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-13#
V7荷塘月色 - 2-13#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-12#
V7荷塘月色 - 2-12#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-11#
V7荷塘月色 - 2-11#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-10#
V7荷塘月色 - 2-10#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-9#
V7荷塘月色 - 2-9#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-8#
V7荷塘月色 - 2-8#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-7#
V7荷塘月色 - 2-7#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-6#
V7荷塘月色 - 2-6#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-5#
V7荷塘月色 - 2-5#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-4#
V7荷塘月色 - 2-4#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-3#
V7荷塘月色 - 2-3#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
2-2#
V7荷塘月色 - 2-2#
 • 开盘时间: 暂无信息
  交房时间: 暂无信息
 • 单元数: 暂无信息
  层数: 0
 • 户数: 0
  楼型:
V7荷塘月色楼栋户型信息
 • + 1-10#
  • - - -
 • + 2-1#
  • - - -
 • + 1-30#
  • - - -
 • + 1-29#
  • - - -
 • + 1-28#
  • - - -
 • + 1-27#
  • - - -
 • + 1-26#
  • - - -
 • + 1-25#
  • - - -
 • + 1-24#
  • - - -
 • + 1-23#
  • - - -
 • + 1-22#
  • - - -
 • + 1-21#
  • - - -
 • + 1-20#
  • - - -
 • + 1-19#
  • - - -
 • + 1-18#
  • - - -
 • + 1-17#
  • - - -
 • + 1-16#
  • - - -
 • + 1-15#
  • - - -
 • + 1-14#
  • - - -
 • + 1-13#
  • - - -
 • + 1-12#
  • - - -
 • + 1-11#
  • - - -
 • + 1-9#
  • - - -
 • + 1-8#
  • - - -
 • + 1-7#
  • - - -
 • + 1-5#
  • - - -
 • + 1-1#
  • - - -
 • + 1-4#
  • - - -
 • + 1-3#
  • - - -
 • + 1-2#
  • - - -
 • + 2-14#
  • - - -
 • + 2-13#
  • - - -
 • + 2-12#
  • - - -
 • + 2-11#
  • - - -
 • + 2-10#
  • - - -
 • + 2-9#
  • - - -
 • + 2-8#
  • - - -
 • + 2-7#
  • - - -
 • + 2-6#
  • - - -
 • + 2-5#
  • - - -
 • + 2-4#
  • - - -
 • + 2-3#
  • - - -
 • + 2-2#
  • - - -
        

大家都在问

查看全部 
现在的价格?
1个回答
V7荷塘月色 现在在售的 叠拼 570-670 联排 760-1357 如有疑问可以联系我 希望能够帮助到你
现在多少钱一套。
1个回答
V7荷塘月色 叠拼 570-686 联排 760-1357 如有其它疑问可以随时联系我 希望能够帮助到您
多少年产权啊?有回答的吗?
1个回答
70年产权
是70年产权吗?
1个回答
是的,住宅类型
        

参考月供

计算条件

别墅 约146m²
 • 别墅 约146m²
 • 别墅 约152m²
 • 别墅 约153m²
 • 别墅 约153m²
 • 别墅 约155m²
 • 别墅 约168m²
 • 别墅 约170m²
 • 别墅 约203m²
 • 别墅 约203m²
 • 别墅 约203m²
-
7成
 • 1成
 • 2成
 • 3成
 • 4成
 • 5成
 • 6成
 • 7成
 • 8成
 • 9成
商业贷款
 • 商业贷款
 • 公积金贷款
 • 组合贷款

-

公积金 万元 不能为空!
商业性 万元 不能为空!
30年(360个月)
 • 1年(12期)
 • 2年(24期)
 • 3年(36期)
 • 4年(48期)
 • 5年(60期)
 • 6年(72期)
 • 7年(84期)
 • 8年(96期)
 • 9年(108期)
 • 10年(120期)
 • 11年(132期)
 • 12年(144期)
 • 13年(156期)
 • 14年(168期)
 • 15年(180期)
 • 16年(192期)
 • 17年(204期)
 • 18年(216期)
 • 19年(228期)
 • 20年(240期)
 • 21年(252期)
 • 22年(264期)
 • 23年(276期)
 • 24年(288期)
 • 25年(300期)
 • 26年(312期)
 • 27年(324期)
 • 28年(336期)
 • 29年(348期)
 • 30年(360期)

计算结果

月均还款 -

备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考

房山热门榜单 北京热门榜单 房山热门榜单 北京热门榜单

人气榜 热评榜 热搜榜 热销榜
荷塘月色
28000元/㎡
[ 房山  其他 ] 白云路
V7荷塘月色楼盘频道,提供北京V7荷塘月色 房价,楼盘户型,楼盘产权年限,物业费,开发商,售楼电话,绿化率,周边配套,商场,超市,学校,医院,银行,周边地图交通等楼盘信息,V7荷塘月色开盘交房时间V7荷塘月色价格。手机版: V7荷塘月色 北京开发商 北京物业公司 北京热门楼盘 北京新房网 北京楼盘点评榜
雄安新区 大兴 朝阳 通州 房山 昌平 海淀 顺义 丰台 密云 门头沟 东城 怀柔 平谷 石景山 西城 延庆 固安 廊坊 香河 燕郊 永清 涿州 投资 武清 秦皇岛 大厂 旅居 北京周边

我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:

留下联系方式,开启属于您的专车之旅:

请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。

现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。

我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:

请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。

请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。

正在加载中,请稍后...